Cách dùng Flash Fill để tách Họ Tên trong Excel


{tocify} $title={Table of Contents}

Cách 1: Dùng hàm LEFT, LEN, và tính năng Replace All


Bước 1: Chèn mới hai cột HỌ, TÊN 

Chèn thêm mới 2 cột (cột HỌ và cột TÊN) sau cột HỌ VÀ TÊN. Chép toàn bộ danh sách tại cột HỌ VÀ TÊN dán vào cột TÊN như hình:


Bước 2: Tách HỌ, TÊN từ cột HỌ VÀ TÊN

Chọn hết danh sách ở cột TÊN (như hình), tiếp theo nhấn tổ hợp phím Ctrl + H (nhấn phím Ctrl và phím H cùng lúc nhé).  


Tại ô Find what, chúng ta điền một ký tự * và một ký tự khoảng trắng. Cuối cùng chúng ta nhấp vào nút Replace All, và được kết quả như sau:


Bước 3: Dùng hàm LEFT, LEN

Tại ô C3, chúng ta đánh công thức: =LEFT(B3,LEN(B3)-LEN(D3)), rồi nhấn phím Enter. Cuối cùng, chúng ta copy dịnh dạng công thức xuống cuối danh sách là hoàn thành.Cách 2: Dùng chức năng Flash Fill của Excel

Bước 1: Chèn mới hai cột HỌ, TÊN

Từ danh sách ban đầu, chèn mới 2 cột HỌ TÊN sau cột HỌ VÀ TÊN như hình:


Bước 2: Dùng chức năng Flash Fill

Tại ô đầu tiên của cột TÊN (ô D3), chúng ta gõ tên của người đầu tiên trong danh sách. 


Tiếp theo chúng ta di chuyển khung chọn về tại ô thứ 2 của cột TÊN (ô D4), tại tab Home trên thanh Ribbon chúng ta nhấp vào nút Fill, và chọn Flash Fill như hình:


Kết quả sau khi chọn Flash Fill:

Bước 3: Dùng hàm LEFT, LEN

Chúng ta thực hiện giống như bước 3 của cách đầu tiên nhé.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Comments